Plataan gesnoeid in Rotterdam

Hier komt straks een tekst die vertelt wat er in deze tuin precies gedaan is…